Fakulta sportovních studií
Fakulta sportovních studií

Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

CŽV - magisterské navazující studium v akreditovaných studijních programech 2020/2021

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 8. 2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Aplikovaná kineziologie

celoživotní prezenční

Kondiční trénink

celoživotní kombinované

Kondiční trénink

celoživotní prezenční