Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2020

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

prezenční

Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

kombinované