Právnická fakulta
Právnická fakulta

Civilní právo a civilní právo procesní

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení-podzim 2020)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 5. 2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Civilní právo

prezenční

Civilní právo

kombinované

Civilní právo procesní

prezenční

Civilní právo procesní

kombinované