Fakulta informatiky
Fakulta informatiky

Computer Science

Přijímací řízení do doktorského studia (studium od semestru Podzim 2020)

doktorský program
angličtina
Termín podání do půlnoci 24. 5. 2020

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Computing Technology and Methodology

prezenční

Computing Technology and Methodology

kombinované

Fundamentals of Computer Science

prezenční

Fundamentals of Computer Science

kombinované