Latinský jazyk a literatura středověku

Navazující magisterské studium

Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Latinský jazyk a literatura středověku

Prezenční
v programu Filologie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

Magisterské navazující studium
čeština