Muzeologie

Navazující magisterské studium

Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Muzeologie

Prezenční
v programu Historické vědy

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)

Magisterské navazující studium
čeština

Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Muzeologie

Kombinované
v programu Historické vědy

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)

Magisterské navazující studium
čeština