Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Překladatelství románských a germánských jazyků

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Překladatelství francouzštiny

prezenční

Překladatelství němčiny

prezenční

Překladatelství nizozemštiny

prezenční

Překladatelství španělštiny

prezenční