Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Sociální práce

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2021

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Sociální práce makro – inovace v organizacích

kombinované

Sociální práce makro – programy služeb v komunitách

prezenční

Sociální práce mikro - poradenství

kombinované

Sociální práce mikro – poradenství

prezenční

Sociální práce universální

prezenční

Sociální práce universální

kombinované