Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2021

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Personální management a organizační rozvoj

prezenční

Personální management a organizační rozvoj

kombinované

Trh práce a politika zaměstnanosti

prezenční

Veřejná a sociální politika

prezenční

Veřejná a sociální politika

kombinované