Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Učitelství fyziky pro střední školy

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Učitelství fyziky pro střední školy.

Učitelství fyziky pro střední školy

prezenční

Učitelství chemie pro střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství fyziky pro střední školy

prezenční

Učitelství informatiky pro střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství fyziky pro střední školy

prezenční

Učitelství matematiky pro střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství fyziky pro střední školy

prezenční

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: