Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Matematika a statistika

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2022

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Algebra, teorie čísel a matematická logika

prezenční

Algebra, teorie čísel a matematická logika

kombinované

Geometrie, topologie a geometrická analýza

prezenční

Geometrie, topologie a geometrická analýza

kombinované

Matematická analýza

prezenční

Matematická analýza

kombinované

Obecné otázky matematiky

prezenční

Obecné otázky matematiky

kombinované

Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

prezenční

Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

kombinované