Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Matematika a statistika

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Algebra, teorie čísel a matematická logika

prezenční

Algebra, teorie čísel a matematická logika

kombinované

Geometrie, topologie a geometrická analýza

prezenční

Geometrie, topologie a geometrická analýza

kombinované

Matematická analýza

prezenční

Matematická analýza

kombinované

Obecné otázky matematiky

prezenční

Obecné otázky matematiky

kombinované

Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

prezenční

Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

kombinované

Chystáte se založit přihlášku do přijímacího řízení:

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)

Přihlášku do vybraného programu je možné založit v několika různých přijímacích řízeních. Prosím, ujistěte se, že máte skutečně vybrané přijímací řízení, o které máte zájem.

V opačném případě zvolte požadované přijímací řízení v roletce umístěné pod názvem programu.