Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy.

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství dějepisu pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství fyziky pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství chemie pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství matematiky pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství německého jazyka pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství přírodopisu pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy

prezenční

Učitelství zeměpisu pro základní školy

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: