Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů

Celoživotní vzdělávání

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů

Celoživotní
v programu Celoživotní vzdělávání

PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2021

Celoživotní vzdělávání
čeština