Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Navazující magisterské studium

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Prezenční
v programu Učitelství pro střední školy

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

Magisterské navazující studium
čeština