Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Clinical psychology

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

doktorský program
angličtina
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Clinical psychology

prezenční

Clinical psychology

kombinované