Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Biochemie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biochemie

prezenční

Bioinformatika

prezenční

Biomolekulární chemie

prezenční

Genomika a Proteomika

prezenční