Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Anglická jazykověda

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Anglická jazykověda

prezenční

Anglická jazykověda

kombinované

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Experimentální a aplikovaná lingvistika

prezenční

Experimentální a aplikovaná lingvistika

kombinované

Překladatelství angličtiny a češtiny

prezenční

Překladatelství angličtiny a češtiny

kombinované