Anatomie a fyziologie rostlin

Doktorské studium

Anatomie a fyziologie rostlin

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Biologie (čtyřleté) prezenční,  čeština čeština


Anatomie a fyziologie rostlin

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Biologie (čtyřleté) prezenční,  čeština čeština


Anatomie a fyziologie rostlin

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Biologie (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština


Anatomie a fyziologie rostlin

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Biologie (čtyřleté) kombinované,  čeština čeština


Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Biologie (čtyřleté) prezenční,  angličtina angličtina


Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Biologie (čtyřleté) prezenční,  angličtina angličtina


Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Přírodovědecká fakulta Biologie (čtyřleté) kombinované,  angličtina angličtina


Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)

Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky

Přírodovědecká fakulta Biologie (čtyřleté) kombinované,  angličtina angličtina