Fyzioterapie

Bakalářské studium

Fakulta sportovních studií
Fakulta sportovních studií

Fyzioterapie

Prezenční
v programu Specializace ve zdravotnictví

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

Bakalářské studium
čeština