Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Biochemie

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2021

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Aplikovaná biochemie

prezenční

Biochemie

prezenční

Bioinformatika

prezenční