Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2021

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Biologie se zaměřením na vzdělávání.

Biologie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Biologie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Biologie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Informatika ve vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Biologie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: