Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Matematická biologie a biomedicína

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2021

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biomedicínská bioinformatika

prezenční

Epidemiologie a modelování

prezenční