Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2021

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání.

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Informatika ve vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Tělesná výchova a sport

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: