Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

English Language for Education

Bachelor's Degree Programmes in English Language for 2019/2020 (tuition fee EUR 2000)

bakalářský program
angličtina
Termín podání do půlnoci 31. 5. 2019

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

English Language for Education

prezenční

English Language for Education

kombinované