Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Matematika

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Finanční a pojistná matematika

prezenční

Modelování a výpočty

prezenční

Obecná matematika

prezenční

Statistika a analýza dat

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Matematika.

Matematika

prezenční