Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Matematická biologie a biomedicína

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biomedicínská bioinformatika

prezenční

Epidemiologie a modelování

prezenční