Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání.

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Anglický jazyk a literatura

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Český jazyk a literatura

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Informatika ve vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Podrobnosti o programu druhé aprobace


Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: