Bezpečnostní a strategická studia

Navazující magisterské studium

Bezpečnostní a strategická studia

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Fakulta sociálních studií Politologie prezenční,  čeština čeština