Fyzioterapie

Navazující magisterské studium

Fyzioterapie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

Lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví prezenční,  čeština čeština