Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Botanika

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

magisterský navazující program
čeština

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Biosystematika rostlin

prezenční

Ekologie rostlin

prezenční

Fykologie a mykologie

prezenční