Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Fyzika

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

magisterský navazující program
čeština

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Astrofyzika

prezenční

Fyzika kondenzovaných látek

prezenční

Fyzika plazmatu a nanotechnologií

prezenční

Teoretická fyzika

prezenční