Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Geoenvironmentální rizika a sanace

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

magisterský navazující program
čeština

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Geoenvironmentální rizika a sanace (jednooborový kombinovaný)

kombinované

Geoenvironmentální rizika a sanace (jednooborový prezenční)

prezenční