Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Hudební věda

Celoživotní vzdělávání 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Hudební věda

celoživotní kombinované

Hudební věda

celoživotní prezenční