Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Biochemie

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Aplikovaná biochemie

prezenční

Biochemie

prezenční

Bioinformatika

prezenční