Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Geologie

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Geologie

prezenční

Geologie

kombinované

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Geologie.

Geologie základní

prezenční

Anglický jazyk a literatura

Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Geologie základní

prezenční