Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Baltistika

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Finština

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Baltistika

prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Přidat kombinaci

Přidat kombinaci

1. Vyberte hlavní studijní plán

Baltistika
Filozofická fakulta prezenční