DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky

Celoživotní vzdělávání

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky

Celoživotní
v programu Celoživotní vzdělávání

PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2019

Celoživotní vzdělávání
čeština