Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Archivnictví

Dodatečné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 11. 8. 2019

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Archivnictví

prezenční