Bezpečnost informačních technologií

Navazující magisterské studium

Bezpečnost informačních technologií

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2018/2019 (zahájení: jaro 2019)

Fakulta informatiky Informatika prezenční,  čeština čeština


Bezpečnost informačních technologií (angl.)

Admission to Master’s programmes in English 2018/2019 (study from spring 2019)

Fakulta informatiky Informatika prezenční,  angličtina angličtina