Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: podzim 2019)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2019

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik (jednooborový)

prezenční