Kulturní sociologie (angl.)

Navazující magisterské studium

Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Kulturní sociologie (angl.)

Prezenční
v programu Sociologie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)

Magisterské navazující studium
angličtina