Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Mediální studia a žurnalistika

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2019

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Mediální průmysly a produkce

prezenční

Mediální výzkum a analytika

prezenční