Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Historie

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2019

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Církevní dějiny

prezenční

Dějiny raného novověku

prezenční

Dějiny středověku

prezenční

Moderní dějiny

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Historie

prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Přidat kombinaci

Přidat kombinaci

1. Vyberte hlavní studijní plán

Historie
Filozofická fakulta prezenční