Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Informační studia a knihovnictví

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

bakalářský program
čeština

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Informační studia a knihovnictví

prezenční

Informační studia a knihovnictví

kombinované

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Informační studia a knihovnictví.

Informační studia a knihovnictví

kombinované

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Informační studia a knihovnictví

prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Přidat kombinaci

Přidat kombinaci