Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Sociologie

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 10. 2019

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Sociologie

prezenční

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Gender

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Sociologie.

Sociologie

prezenční

Bezpečnostní a strategická studia

Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Sociologie

prezenční

Sociologie

prezenční

Sociologie

prezenční

Mediální studia a žurnalistika

Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Sociologie

prezenční

Sociologie

prezenční

Sociologie

prezenční

Sociologie

prezenční

Sociologie

prezenční

Sociologie

prezenční

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Podrobnosti o programu vedlejšího studia