Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií

Environmentální studia

CŽV - vzdělání v akreditovaných studijních programech

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 6. 2019

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Environmentální studia

celoživotní prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Environmentální studia.

Environmentální studia

celoživotní