Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky

Celoživotní vzdělávání

Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky

Celoživotní
v programu Celoživotní vzdělávání

PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2019

Celoživotní vzdělávání
čeština