Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta

Fyzika

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Astrofyzika

prezenční

Astrofyzika

kombinované

Biofyzika

prezenční

Biofyzika

kombinované

Fyzika kondenzovaných látek

prezenční

Fyzika kondenzovaných látek

kombinované

Fyzika plazmatu

prezenční

Fyzika plazmatu

kombinované

Obecné otázky fyziky

prezenční

Obecné otázky fyziky

kombinované

Teoretická fyzika

prezenční

Teoretická fyzika

kombinované

Vlnová a částicová optika

prezenční

Vlnová a částicová optika

kombinované