Všeobecné lékařství

Magisterské studium

Všeobecné lékařství

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Lékařská fakulta Všeobecné lékařství prezenční,  čeština čeština


Všeobecné lékařství (angl.)

E- přihláška pro Všeobecné, Zubní lékařství a Fyzioterapii v anglickém jazyce 2019/2020-agentury

Lékařská fakulta Všeobecné lékařství prezenční,  angličtina angličtina


Všeobecné lékařství (angl.)

E- přihláška pro Všeobecné, Zubní lékařství a Fyzioterapii v anglickém jazyce 11.5.2019 BRNO

Lékařská fakulta Všeobecné lékařství prezenční,  angličtina angličtina